"Kitab-hər kəs üçün hər yerdə" ideyası internet məkanında yeni adla Bookleaks.org olaraq 2020-ci ilin 2 sentyabr tarixindən fəaliyyətini davam elətdirir. "Kitab-hər kəs üçün hər yerdə" ideyası 2015-ci ilin may ayının 28-dən ortaya çıxmışdır. İlk illərdə Kitabci.az olaraq fəaliyyət göstərmişdir. Daha sonra “Google play” marketə əlavə edilmiş və mobil tətbiq kimi eKitabxana adı ilə oxucular üçün kitabların elektron versiyası xidməti göstərmişdir. Hazırda sayt öz məqsədinə uyğun olaraq, kitabların hər kəs üçün hər yerdən əlçatan olması missiyasını yerinə yetirir. Bundan əlavə müəlliflik hüquqlarına hörmətlə yanaşaraq öz razılığı olmadan heç bir kitabın elektron formasını serverlərində saxlamır, paylaşmır. 

Bookleaks.org saytı hazırda oxucular və yazarlar üçün bir sıra yeni imkanlar təklif edir. 

Oxucular üçün: 

 • Kitabların elektron versiyası xidməti(ödənişsiz və ya elektron formada olmaqla daha aşağı qiymətlərlə)
 • Şəxsi hesabları ilə istənilən qurğudan daxil olaraq kitab oxuya bilmək imkanı(sevimli kitabınızı artıq özünüzlə hər yerə daşımaq məcburiyyətində deyilsiniz..)
 • Elektron kitablardan ibarət şəxsi kitabxana formalaşdırmaq imkanı
 • Oxuduqları kitabları qaldıqları yerdən davam edə bilmək imkanı
 • Sevimli yazarlarına dəstək məqsədilə kitablarının elektron versiyasını ala bilmək imkanı
 • Klassik yazarların əsərlərini tamamilə ödənişsiz, kitabxanalarda növbə tutmadan oxumaq imkanı

Müəlliflər üçün:

 • Azərbaycanda ilk dəfə yazmış olduqları əsərlər üçün əlavə xərc çəkmədən elektron formada oxuclara sata bilmək imkanı
 • Oxucuların kitabları haqqında təəssüratlarını müəllif hesablarından görmək və dəyərləndirmək imkanı
 • Kitab satışı üçün əlavə xərclər və zaman itirmədən dünyanın hər yerindən sayta daxil olan on minlərlə oxucu ilə əlaqə qurmaq imkanı

Müəlliflik hüquqlarının qorunması ilə əlaqədar olaraq, sayt əvvəllər yaradılmış bəzi imkanları və funksiyaları artıq etmir:

 • Kitabların elektron versiyasını yükləyə bilmək
 • Müəllifin razılığı olmadan kitablarını oxucularla ilə paylaşmaq
 • Özü haqqında dolğun məlumat və şəkil təqdim etməyən müəllifin kitabını paylaşmaq(əlaqəli müəlliflik hüquqlarına görə)

 

Klassik yazarların əsərləri Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyindən razılıq alınaraq və müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq paylaşılır.

Müəlliflik hüquqları ilə əlaqədar qanunvericilikdə öz əksini tapmış bəzi anlayışlar və normaları təqdim edirik

 

 

Müəlliflik hüququ nədir?

Müəlliflik hüququ – elm, ədəbiyyat və incəsənət əsəri müəlliflərinin hüquqlarını ifadə edən hüquqi termindir. Obyektiv mənada müəlliflik hüququ əsərlərin yaradılması və istifadəsi üzrə münasibətləri tənzimləyən hüquqi normaların məcmusudur və qorunma aləti kimi çıxış edir, subyektiv mənada isə öz-özlüyündə əsərlərin yaradıcılarına məxsus olan şəxsi (qeyri-əmlak) və əmlak (iqtisadı) hüquqlarıdır və bu hüquqlar müstəsna xarakter daşıyır.

 

Müəlliflik hüququ ilə qorunan obyektlər hansılardır?

Müəlliflik hüququ ilə qorunan obyektlər - ədəbi əsərlər, məsələn, elmi nəşrlər, romanlar, poemalar, pyeslər, məlumat nəşrləri, qəzetlər və jurnallar, kompüter proqramları, məlumat topluları və multimedia məhsulları, filmlər və digər audiovizual əsərlər, musiqi və xoreoqrafiya əsərləri, təsviri sənət əsərləri, məsələn, rəsmlər, cizgilər, fotoşəkillər və heykəllər, memarlıq əsərləri, həmçinin reklam rəsmləri, coğrafi xəritələr və çertyojlar və s. ola bilər.

Müəlliflik hüququnun qorunma müddəti nə qədərdir?

“Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 25-ci maddəsinə əsasən, müəlliflik hüququ əsərin yaradılması ilə yaranır, müəllifin bütün həyatı boyu və bu Qanunun 26-cı maddəsində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, onun ölümündən sonra 70 il müddətində qüvvədə qalır. Bu cür qorunma müddətləri müəlliflərə və onların vərəsələrinə münasib vaxt ərzində iqtisadi fayda götürməyə imkan verir. Müəlliflik hüququnun tərkib hissəsi olan əmlak hüquqlarının qorunmasının müddətli olması müəllif və cəmiyyətin maraqları arasında balans axtarışının, yaradıcılığın stimullaşdırılması və cəmiyyətin biliklərə və mədəniyyətə sərbəst qovuşması tarazlığının nəticəsidir.

Müəlliflik hüququ çərçivəsində, həmçinin şəxsi (qeyri-əmlak) hüquqlarının qorunması, məsələn, əsərin müəllifi kimi tanınmaq hüququ, əsərdə müəllifin şərəf və ləyaqətinə xələl gətirən hər hansı bir dəyişikliklərin aparılmasına qarşı çıxmaq hüququ və s. nəzərdə tutulur. Bu hüquqların qorunmasına zaman məhdudiyyəti qoyulmur.

 

 

 

Dekabr 30, 2020-ci il.

Bookleaks.org idarə heyəti

Jane

Səda Q.

Manager

Əsas vaxtımı qruplara sərf edirəm. Maraqlarım fərqlidir, idmanı sevirəm, oxumaq hobbi yox həyatımın bir hissəsidir. Maraqlı faktları sevirəm.

Jane

M. Şaiq

BİD & Təsisçi

"Kitab-hər kəs üçün hər yerdə" ideyası əsasında faəliyyət göstəririk.

Jane

Gunel K.

Manager

ADNSU tələbəsi. Watystop10 layihəsinin təşkilatçısı. BP təqaüdçüsü. Gənc yazar.