Image-Description
Şəfa Vəli

...Çox sevinirəm ki, bu gün ədəbi gəncliyimizin Şəfa Vəli kimi poetik zirvələri boy verməkdədirlər. İstəkli şairəmizə əbədi zirvə taleyi arzulamaqla, bu kitabı sevə-sevə oxuyacağınıza inanıram.
Prof. Dr. Elçin İsgəndərzadə

Kitablar: Şəfa Vəli

1 Kitab tapıldı