Image-Description
İbrahim Samiroğlu

İbrahim Samiroğludur. 16 yaşlı Ədəbiyyat sevər.