Image-Description
Anar Əhəd

Satirik səpgidə qəzəllərin yazırı. Müstəzad, bəhri təvil, müqəddəs və.s şe'r növlərində yazıları mövcuddur.

Kitablar: Anar Əhəd

1 Kitab tapıldı