Ədəbiyyatla bütövləşmiş şəxsiyyətlər

(1 User reviews)   2551
Posted on: Sep 24, 2020
Authors: Shamil Sadig
Published By: “XAN” nəşriyyatı
In Year: 2015
Language: Azərbaycanca

Kitabda Şəmil Sadiqin müxtəlif illərdə mətbuatda çap edilən elmi və elmi-publisistik məqalələri toplanıb.

“Ədəbiyyatla bütövləşmiş şəxsiyyətlər” kitabı “Yaradıcılığın şəxsiyyətlə bütövləşməsi” , “Ədəbiyyatşünaslıq və ədəbi köşə”  və “Günümüzdə ədəbiyyat və ya ədəbiyyatımızın günü” adlı üç fəsildən ibarətdir.

  • Nihad

    Çox Super

    5 months ago
5
5 out of 5 (1 User reviews )

Add a Review

Your Rating *