Əsərləri: IV cild

(0 User reviews)   979
By: M. Şaiq
Posted on: Nov 3, 2020
Language: Azərbaycanca

Görkəmli Azərbaycan yazıçısı və böyük ictimai xadim Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərinin dördüncü cildinə ədibin memuarları, məqalə və məktubları daxil edilmişdir. Cilddə yazıçının 36 məqaləsi və 61 məktubu ilk dəfə oxuculara təqdim olunur.

There are no reviews for this eBook.

0
0 out of 5 (0 User reviews )

Add a Review

Your Rating *

Related eBooks