Avesta

(0 User reviews)   123
By M. Şaiq Posted on Jan 3, 2021
In Category - Philosophy
Folk literature

Avesta (awastāg, apastāk, upastākəm) – Zərdüştiliyin müqəddəs kitablar külliyyatı. Dövrümüzə tam şəkildə çatmamışdır.

Hesab edilir ki, Avestanın tərkib hissələri, əsasən, e.ə. I minilliyin 1-ci yarısında formalaşmağa başlamışdır. Avestanın dünyagörüşü üçün ifrat dualizm xarakterikdir. Avestaya görə dünyada həm maddi, həm də xəyali olan hər şey xeyir və ya şər başlanğıca malik olmaqla iki qismə ayrılır. İnsan bu mövqelərdən birini seçməkdə sərbəstdir.Avestada yazılmışdır ki,hər an xeyir tanrısı Hörmüz və şər tanrısı Əhriman arasında döyüş gedir.Onlar üçün hər şey bir-birinə ziddir

There are no reviews for this eBook.

0
0 out of 5 (0 User reviews )

Add a Review

Your Rating *

Related eBooks