Cərrahiyyə seminarları: portal hipertenziya

(0 User reviews)   3263
By: M. Şaiq
Posted on: Sep 17, 2020
Authors: Nuru Bayramov
Language: Azərbaycanca

Cərrahiyyə və hepatologiyanın vacib mövzularından biri olan portal hipertenziyaya həsr
olunan bu kitabda portal hipertenziyanın etiologiyası, patogenezi, diaqnostika və müalicəsi
haqqında müasir məlumatlar yer almışdır. Portal hipertenziyanın ağırlaşmalarının, xüsusən,
varikoz və qanaxma, assit, hepatorenal sindrom və hepatik ensefalopatiyanın patogenezi,
diaqnostika və müalicəsi haqqında məlumatlar verilmişdir. Bu patologiyaların diaqnostik və
müalicə taktikaları aydın şəkildə təqdim edilmişdir. Portal hipertenziyaya səbəb olan bir çox
xəstəliklərin müalicə xüsusiyyətləri də ayrıca verilmişdir. Mövzuların asan qavranılması
üçün orjinal olaraq 28 şəkil və sxem, 13 cədvəl, 47 izahlı və 31 test sualları hazırlanmışdır.
Kitabda 195 yerli və xarici ədəbiyyatdan istifadə edilmişdir. Kitab tədqiqatçılar, gənc
cərrahlar və qastroenteroloqlar, müəllimlər və tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.

There are no reviews for this eBook.

0
0 out of 5 (0 User reviews )

Add a Review

Your Rating *