Hökmdar

(2 User reviews)   2985
By: M. Şaiq
Posted on: Jan 2, 2021
Language: Azərbaycanca

İntibah dövrünün görkəmli italyan siyasi xadimi, yazıçısı, tarixçisi, hərb nəzəriyyəçisi Nikkolo Makiavelli ən çətin anlaşılan və şərh edilən mütəfəkkirlərdəndir. Artıq beş əsrdir ki, onun ən məşhur əsəri olan «Hökmdar» əsəri ətrafında qızğın mübahisələr gedir, mütəfəkkirin siyasi nəzəriyyəsi və baxışları isə çoxsaylı rəqibləri tərəfindən dəhşətli dərəcədə təhrif edilir və onun baxışları «makiavellizm» termini altında siyasi, habelə insana xas olan hiyləgərliyin, ikiüzlülüyün, yaltaqlığın, satqınlığın, mənəviyyatsızlığın, qəddarlığın və bu kimi şeylərin sinonimi kimi qələmə verilir. Müəllif sözü gedən əsərdə tarixi dəlillərə söykənərək cəmiyyətin inkişaf qanunlarını aşkar etməyə və real faktlar əsasında insanın psixoloji aləmini üzə çıxarmağa cəhd göstərir.

  • Təhminə Seyidova

    Mükəmməl kitabdır..həm söz ehtiyatımı artırdı, həm də siyasi dillə də olsa həyatda tuta biləcəyimiz düzgün mövqeyi göstərdi

    9 months ago
  • Təhminə Seyidova

    Mükəmməl kitabdır..həm söz ehtiyatımı artırdı, həm də siyasi dillə də olsa həyatda tuta biləcəyimiz düzgün mövqeyi göstərdi

    9 months ago
5
5 out of 5 (2 User reviews )

Add a Review

Your Rating *