Payızdan sonra görüş

(0 User reviews)   832
Posted on: Sep 18, 2020
In Category: Story
Language: Azərbaycanca

Mən dəhşət və heyrət içində onu izləyirdim. İllər necə tez keçmişdi, heç kimə xəbər vermədən amansızcasına. Bu doğurdan o idi? Hal-hazırda qarşımda əyləşən bu qadın Yağmur idi? Yox, axı, bu üzü-gözü qırış içində olan qadın Yağmur ola bilməzdi. Axı, o çox gözəl idi!

There are no reviews for this eBook.

0
0 out of 5 (0 User reviews )

Add a Review

Your Rating *