Studentlər

(1 User reviews)   1501
By: M. Şaiq
Posted on: Nov 21, 2020
In Year: 2006
Language: Azərbaycanca

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbiyyatında kiçik hekayə janrının görkəmli yaradıcılarından biri kimi tanınmış Vusif Vəzir Çəmənzəminli eyni zamanda iri həcimli əsərlər müəllifidir. Oxuculara təqdim olunan bu cılddəki "Studentlər"' əsəri və Yusif Vəzir ədəbiyyatımız tatixində bir romançı kimi də xüsusı yer tutur. Kiyev təhsil illərınin müşahidələrindən doğan "Studentlər" romanı Çəmənzəminlinin ictimai fikir meydanında söylədiyi öz sözü, öz mülahizələri idi. Romanların mətni müəllüfin əlyazmaları ilə tutuşdurulmuş, əvvəlki nəşrlərdə siyasi-ideoloji mülahizələrlə aparılmış ixtisarlar bərpa edilmişdir.

  • Eli axdiz

    ya Heqq

    2 years ago
5
5 out of 5 (1 User reviews )

Add a Review

Your Rating *

Related eBooks