Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm

(0 User reviews)   646
By: M. Şaiq
Posted on: Jan 15, 2021
Language: Azərbaycanca

Biri varmış, biri yoxmuş, bir keçi varmış. Keçinin üç balası varmış. Birinin adı Şəngülüm, birinin adı Şüngülüm, o birinin də adı Məngülüm. Bu keçi hər gün gedib meşədə və çöldə otlayar, geri qayıdanda buynuzunda ot, ağzında su, döşlərində süd gətirərmiş. Astanada dayanıb qapını döyərmiş, Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm atıla-atıla, dingildəyə-dingildəyə qapının dalına gəlib soruşarmış: -Kimdir?

There are no reviews for this eBook.

0
0 out of 5 (0 User reviews )

Add a Review

Your Rating *