Əsərləri: III cild

(0 User reviews)   2150
By: M. Şaiq
Posted on: Nov 3, 2020
Language: Azərbaycanca
Görkəmli Azərbaycan yazıçısı, “Molla Nəsrəddin” jurnalının naşiri və baş redaktoru, Mollanəsrəddinçilər ədəbi məktəbinin banisi Mirzə Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərinin üçüncü cildinə qüdrətli yazıçının 1917— 1931-ci illərdə çap olunmuş publisistikası daxildir.
Bundan əvvəl nəşr olunmuş çoxcildliklərində Cəlil Məmmədquluzadəyə aid edilmiş, lakin Mirzə Cəlilə məxsusluğu isbat edilməmiş bəzi publisistika nümunələri cilddən çıxarılmışdır. Bu cilddə Cəlil Məmmədquluzadənin yüzə yaxın məqaləsi və felyetonu ilk dəfə oxuculara təqdim olunur.

There are no reviews for this eBook.

0
0 out of 5 (0 User reviews )

Add a Review

Your Rating *

Related eBooks