Hamlet

(0 User reviews)   737
By: M. Şaiq
Posted on: Feb 16, 2021
Authors: Uilyam Şekspir
Language: Azərbaycanca
Elsinor. Qəsrin önündə bir meydan. Fransisko keşikdə dayanıb. Bernardo ona yaxınlaşır.
Bernardo. Orda kim var?
Fransisko. Dayan, sən özün kimsən?
Bernardo. Yaşasın kral!
Fransisko. Bernardo?
Bernardo. Mənəm.
Fransisko. Növbənə gəlmisən lap öz vaxtında.
Bernardo. Gecə yarı oluıb, get yat, qardaşım.
Fransisko.
Çox sağ ol ki, məni əvəz elədin.
Donmuşdum, qəlbim də bərk darıxırdı.

There are no reviews for this eBook.

0
0 out of 5 (0 User reviews )

Add a Review

Your Rating *

Related eBooks