Kainat və onun inkişaf mərhələləri

(0 User reviews)   1612
Posted on: Oct 26, 2020
In Category: Tarix, Falsafa
Authors: Adil Əsədov
Language: Azərbaycanca

Fəlsəfə elmləri doktoru Adil Əsədovun oxucuların mühakiməsinə verdiyi yeni əsərdə Kainatın inkişafının özünəməxsus fəlsəfi təqdimatını verir. Həmin təqdimatda Kainatın təkamülü mahiyyətin bu və ya digər dərəcədə adekvat ifadələrinin bir‐birini əvəzləmə tarixi kimi verilir və bu təbiət tarixinin inkişaf xüsusiyyətləri diqqət mərkəzinə gətirilir. Kitab fəlsəfi və təbiət elmləri üzrə mütəxəssislər, ali məktəb tələ‐ bələri, həmçinin fəlsəfi və təbii‐elmi mövzularla maraqlanan geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulur

There are no reviews for this eBook.

0
0 out of 5 (0 User reviews )

Add a Review

Your Rating *